021-76217629
suzuki.parsan@gmail.com
امروز
4 بهمن 1399
19 40

ترانس 1.5 آمپر

قیمت واحد 152000تومان

TS 1A
12V DC 15V AC
1000mA 1000mA
TS 1/5A
1500 mA 15V AC
1000 mA 12V DC
1200 mA 18V DC

محصولات مرتبط
ارسال نظر

‌لطفاً با بیان دیدگاه و ثبت امتیاز خود برای این محصول، خریداران دیگر را در انتخاب بهتر یاری نمایید

سفارش تلفنی